Giáo viên và trẻ của trường mầm Non Phú Lộc phối hợp với Trường Mầm Non Hoa Hồng ngày 14/12/2018 tham gia Hội thi bé vui khỏe với an toàn giao thông