Thông báo vào lúc 7h 30 Trường Mầm Non Phú Lộc tổ chức Tổng kết năm học và lễ ra trường cho các cháu 5 tuổi